Szanowny Czytelniku

Chcielibyśmy poinformować Cię o przetwarzaniu Twoich danych osobowych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 r., zgodnie z instrukcjami, o których mowa poniżej.

Od 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane w skrócie również jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, w tym także w Polsce, i wprowadza wiele zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na korzystanie z usług internetowych. Przed przejściem do serwisu naszym celem jest zapoznanie Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz przepisami, które niebawem wejdą w życie, tak aby dać Ci szeroką wiedzę i bezpieczeństwo korzystania z naszych serwisów internetowych Prosimy Cię o zapoznanie się z podstawowymi informacjami.

 

Co to są dane osobowe?

Podczas korzystania z naszych usług internetowych Twoje dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach, instalowanych przez nas lub naszych Zaufanych Partnerów na naszych stronach i urządzeniach do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu udostępniania personalizowanych treści i reklam, bezpieczeństwa oraz analizowania ruchu na naszych stronach.

 

Kto będzie administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorami Twoich danych osobowych będzie Fratria sp. z o.o., a także nasi Zaufani Partnerzy, tj. firmy i inne podmioty, z którymi współpracujemy przede wszystkim w zakresie marketingowym. Listę Zaufanych Partnerów możesz sprawdzić w każdym momencie pod niniejszym linkiem „Zaufani Partnerzy”.

 

Po co są nam potrzebne Twoje dane?

Aby dostosować reklamy do Twoich potrzeb i zainteresowań, zapewnić Ci większe bezpieczeństwo usług oraz dokonywać pomiarów, które pozwalają nam ciągle udoskonalać oferowane przez nas usługi.

 

Twoje uprawnienia

Zgodnie z RODO przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych osobowych i ich przetwarzania przez nas i Zaufanych Partnerów. Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych, możesz ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Ci również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.

 

Zgoda

Wyrażenie przez Ciebie zgody jest dobrowolne. W każdym momencie możesz również edytować swoje preferencje w zakresie udzielonej zgody, w tym nawet wycofać ją całkowicie, klikając w ustawienia zaawansowane lub wyrażając zgodę i przechodząc na naszą stronę polityki prywatności. Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celu świadczenia usług, w tym dopasowywania ich do Twoich zainteresowań, analizowania ich i udoskonalania oraz zapewniania ich bezpieczeństwa, jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie (tymi umowami są zazwyczaj regulaminy lub podobne dokumenty dostępne w usługach, z których korzystasz na naszych stronach internetowych). Jeśli chcesz się zgodzić na przetwarzanie przez Fratrię sp. z o.o. i jej Zaufanych Partnerów Twoich danych osobowych zebranych w związku z korzystaniem przez Ciebie z naszych stron i aplikacji internetowych, w tym ich przetwarzanie w plikach cookies itp. instalowanych na Twoich urządzeniach i odczytywanych z tych plików danych, możesz w łatwy sposób wyrazić tę zgodę, klikając w przycisk „Zgadzam się i przechodzę do serwisu”. Jeśli nie chcesz wyrazić opisanej wyżej zgody lub ograniczyć jej zakres, prosimy o kliknięcie w „Ustawienia zaawansowane”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

 

Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci uprawnień przeczytasz na „Polityce prywatności”.

 

 

 

Close

Ustawienia zaawansowane

Aby dostosować reklamy i treści do Twoich potrzeb i zainteresowań, zapewnić Ci większe bezpieczeństwo usług oraz dokonywać pomiarów, które pozwalają nam ciągle udoskonalać oferowane przez nas usługi, podczas korzystania z naszych usług internetowych Twoje dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach instalowanych przez nas lub naszych Zaufanych Partnerów na naszych stronach i urządzeniach do zbierania i przetwarzania danych osobowych.

 

 

 

 

Zgadzam się na przechowywanie w moim urządzeniu plików cookies, jak też na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym profilowanie, moich danych osobowych pozostawianych w ramach korzystania oferowanych przez Wydawnictwo Fratria sp. z o.o. oraz zaufanych partnerów usług Wydawnictwa. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w ramach korzystania z oferowanych przez Wydawnictwo Fratria zaufanych partnerów usług. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne.

 

Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci uprawnień przeczytasz na Polityce prywatności.

 

 

 

FacebookSzukaj

Wydanie nr 1-2/2024

Zapomniana wojna 1654–1655 - „rzeź Trubeckiego”

Męczeństwo biskupa - Antoniego Baraniaka SDB

Przełomowe posiedzenie - KKP w Szczecinie

Pieczęć wielka litewska - Jana III Sobieskiego

Bitwa pod Cedynią - 972

Pokaż pełen spis zawartościE-PRENUMERATA

Dawne czasy

Prymas Polski - oblicze wolności

Grzegorz Górny

Kiedy w XVI stuleciu Europa Zachodnia pogrążała się w konfliktach religijnych, Rzeczpospolita tworzyła trwałe ramy ustrojowe dla tolerancji. Gdy we Francji podczas krwawej nocy św. Bartłomieja wyrzynano innowierców, w Polsce na mocy konfederacji warszawskiej zapewniano im wolność religijną. Akt uchwalony w przyszłej polskiej stolicy w roku 1573, tworzył nowe prawo legalizując istniejącą wcześniej praktykę.

Król Zygmunt I Stary, zachęcany do zwalczania heretyków siłą, odpowiadał, że „pragnie być pasterzem kozłów i owiec”. Jego syn Zygmunt II August mawiał z kolei, że nie jest panem sumień swoich poddanych. Działo się to w tym samym czasie, w którym Europa Zachodnia przyjmowała barbarzyńską zasadę „cuius regio, eius religio”, dokonującą gwałtu na ludzkich sumieniach.

Kwintesencją dominującej w polskich elitach postawy była głośna mowa sejmowa Jana Zamoyskiego. Oświadczył on innowiercom, że dałby sobie rękę obciąć za ich nawrócenie, ale dałby także drugą rękę, gdyby miano im zadać gwałt. Nie oznacza to, że kanclerz był obojętny religijnie. Wręcz przeciwnie: patronował zakładaniu kolegiów jezuickich na wschodzie Rzeczypospolitej, które stały się żywymi centrami ewangelizacji.

Ta unikalność wieloetnicznego i wieloreligijnego państwa sprawiała, że cieszyło się ono na całym kontynencie uznaniem wybitnych myślicieli, takich jak Hugo Grotius, Michel de Montaigne czy Erazm z Rotterdamu, który napisał wprost: „Polonia mea est”. Co ciekawe, najlepszą współczesną monografię naukową na ten temat („Od Lutra do Mohyły”) napisał nie Polak, lecz cudzoziemiec: francuski uczony Ambroise Jobert.

Jak każde zjawisko dziejowe, także i to można przedstawić przez pryzmat konkretnej postaci historycznej. Gdybyśmy chcieli więc ukazać oblicze polskiej tolerancji, mogłaby ona przybrać twarz prymasa Stanisława Karnkowskiego. Na słynnym obrazie Jana Matejki „Kazanie Skargi” widzimy go po prawej stronie króla Zygmunta III Wazy, jak ze złożonymi dłońmi klęczy zafrasowany za purpurowym klęcznikiem. Ten absolwent Akademii Krakowskiej i doktor uniwersytetu w Padwie myślał niewątpliwie w kategoriach polskiej racji stanu. W wieku lat 35 został sekretarzem króla Zygmunta Augusta. Był autorem aktów prawnych, zwanych od jego nazwiska statutami Karnkowskiego, które regulowały status Gdańska. W1572 r. przygotował pierwszą wolną elekcję, a jego traktat na ten temat faktycznie ustalił sposób wyboru przyszłych władców Rzeczypospolitej. On też określił pozycję prymasa jako faktycznego pierwszego senatora w państwie.

Karnkowski awansował szybko w hierarchii kościelnej, co przepowiadał mu jeszcze Mikołaj Rej, mówiąc: „Pomnicie, że ten popek niedługo urośnie”. W 1567 r. został biskupem kujawskim. Dziewięć lat później, pełniąc w zastępstwie funkcję interreksa, koronował na króla Polski Stefana Batorego. W roku 1581 został arcybiskupem gnieźnieńskim i prymasem Polski. Sześć lat później włożył koronę na głowę Zygmunta III Wazy, a podczas nieobecności tego ostatniego w kraju sprawował faktycznie władzę w państwie jako prorex.

Był jednym z najbardziej gorliwych szermierzy kontrreformacji w kraju. Wcielając w życie zalecenia soboru trydenckiego, założył w 1569 r. we Włocławku pierwsze w Rzeczypospolitej seminarium duchowne. Kolejne powstało z jego inicjatywy w 1583 r. w Kaliszu. Jako duszpasterz zwalczał wpływy protestantów, zawsze gotowy do dyskusji i polemik z nimi. Zarazem to jednak właśnie on zredagował końcowy tekst aktu tolerancyjnego konfederacji warszawskiej, potwierdzający wolność sumienia i wyznania. Jego poparcie przesądziło też o wyborze Stefana Batorego na króla Polski. Zachowały się pamiętniki ks. Jana Dymitra Solikowskiego, który służył Karnkowskiemu jako człowiek do specjalnych poruczeń. W nocy z 3 na 4 kwietnia 1576 r. w murach nieistniejącego już zamku w Śniatyniu doszło do rozmowy w cztery oczy biskupiego wysłannika z księciem Siedmiogrodu. Solikowski miał wybadać wiarę Batorego. Postawa władcy zbudowała emisariusza: gorliwy katolik, lecz nie fanatyk; będzie nawracał, ale nie zabijał. Próba wypadła pomyślnie: droga na Wawel była otwarta.

KUP E-WYDANIE

Powiązane artykuły