Szanowny Czytelniku

Chcielibyśmy poinformować Cię o przetwarzaniu Twoich danych osobowych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 r., zgodnie z instrukcjami, o których mowa poniżej.

Od 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane w skrócie również jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, w tym także w Polsce, i wprowadza wiele zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na korzystanie z usług internetowych. Przed przejściem do serwisu naszym celem jest zapoznanie Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz przepisami, które niebawem wejdą w życie, tak aby dać Ci szeroką wiedzę i bezpieczeństwo korzystania z naszych serwisów internetowych Prosimy Cię o zapoznanie się z podstawowymi informacjami.

 

Co to są dane osobowe?

Podczas korzystania z naszych usług internetowych Twoje dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach, instalowanych przez nas lub naszych Zaufanych Partnerów na naszych stronach i urządzeniach do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu udostępniania personalizowanych treści i reklam, bezpieczeństwa oraz analizowania ruchu na naszych stronach.

 

Kto będzie administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorami Twoich danych osobowych będzie Fratria sp. z o.o., a także nasi Zaufani Partnerzy, tj. firmy i inne podmioty, z którymi współpracujemy przede wszystkim w zakresie marketingowym. Listę Zaufanych Partnerów możesz sprawdzić w każdym momencie pod niniejszym linkiem „Zaufani Partnerzy”.

 

Po co są nam potrzebne Twoje dane?

Aby dostosować reklamy do Twoich potrzeb i zainteresowań, zapewnić Ci większe bezpieczeństwo usług oraz dokonywać pomiarów, które pozwalają nam ciągle udoskonalać oferowane przez nas usługi.

 

Twoje uprawnienia

Zgodnie z RODO przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych osobowych i ich przetwarzania przez nas i Zaufanych Partnerów. Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych, możesz ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Ci również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.

 

Zgoda

Wyrażenie przez Ciebie zgody jest dobrowolne. W każdym momencie możesz również edytować swoje preferencje w zakresie udzielonej zgody, w tym nawet wycofać ją całkowicie, klikając w ustawienia zaawansowane lub wyrażając zgodę i przechodząc na naszą stronę polityki prywatności. Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celu świadczenia usług, w tym dopasowywania ich do Twoich zainteresowań, analizowania ich i udoskonalania oraz zapewniania ich bezpieczeństwa, jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie (tymi umowami są zazwyczaj regulaminy lub podobne dokumenty dostępne w usługach, z których korzystasz na naszych stronach internetowych). Jeśli chcesz się zgodzić na przetwarzanie przez Fratrię sp. z o.o. i jej Zaufanych Partnerów Twoich danych osobowych zebranych w związku z korzystaniem przez Ciebie z naszych stron i aplikacji internetowych, w tym ich przetwarzanie w plikach cookies itp. instalowanych na Twoich urządzeniach i odczytywanych z tych plików danych, możesz w łatwy sposób wyrazić tę zgodę, klikając w przycisk „Zgadzam się i przechodzę do serwisu”. Jeśli nie chcesz wyrazić opisanej wyżej zgody lub ograniczyć jej zakres, prosimy o kliknięcie w „Ustawienia zaawansowane”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

 

Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci uprawnień przeczytasz na „Polityce prywatności”.

 

 

 

Close

Ustawienia zaawansowane

Aby dostosować reklamy i treści do Twoich potrzeb i zainteresowań, zapewnić Ci większe bezpieczeństwo usług oraz dokonywać pomiarów, które pozwalają nam ciągle udoskonalać oferowane przez nas usługi, podczas korzystania z naszych usług internetowych Twoje dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach instalowanych przez nas lub naszych Zaufanych Partnerów na naszych stronach i urządzeniach do zbierania i przetwarzania danych osobowych.

 

 

 

 

Zgadzam się na przechowywanie w moim urządzeniu plików cookies, jak też na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym profilowanie, moich danych osobowych pozostawianych w ramach korzystania oferowanych przez Wydawnictwo Fratria sp. z o.o. oraz zaufanych partnerów usług Wydawnictwa. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w ramach korzystania z oferowanych przez Wydawnictwo Fratria zaufanych partnerów usług. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne.

 

Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci uprawnień przeczytasz na Polityce prywatności.

 

 

 

FacebookSzukaj

Wydanie nr 1-2/2024

Zapomniana wojna 1654–1655 - „rzeź Trubeckiego”

Męczeństwo biskupa - Antoniego Baraniaka SDB

Przełomowe posiedzenie - KKP w Szczecinie

Pieczęć wielka litewska - Jana III Sobieskiego

Bitwa pod Cedynią - 972

Pokaż pełen spis zawartościE-PRENUMERATA

Dawne czasy

Unia Lubelska - 1 lipca 1569 r.

Pozbawiony następcy tronu król Zygmunt II August (1530–1572) zdawał sobie sprawę z zagrożenia, jakie dla jedności państwa stwarzał koniec panowania w Polsce i na Litwie dynastii Jagiellonów.

Jacek Krochmal

Od niemal dwóch stuleci kraje te były złączone unią personalną – osobą wspólnego władcy bądź ścisłym przymierzem, gdy na dwóch tronach zasiadali rodzeni bracia. Związek obu państw, zapoczątkowany aktem w Krewie (1385) i małżeństwem królowej Jadwigi z wielkim księciem litewskim Władysławem Jagiełłą, zmienił dawnych wrogich sąsiadów w sojusz zaprzyjaźnionych państw, potwierdzany i umacniany kolejnymi uniami polsko­litewskimi. O ile jednak polskie stronnictwo reform już od 1548 r. dążyło do zacieśnienia unii, o tyle możni litewscy unikali dalszego zbliżania z Polską w obawie o zdominowanie przez nią wzajemnego związku. Pragnąc zachowania odrębności państwowej, wiedzieli jednak, że bez polskiej pomocy nie zdołają obronić swego terytorium przed zakusami Moskwy, konsekwentnie „zbierającej” ziemie ruskie.

 

W styczniu 1569 r. do Lublina zjechała szlachta polska i litewska. Na dwu oddzielnych sejmach obradowano nad propozycją odnowienia i zacieśnienia unii. Litwini odrzucili projekt unii przygotowany przez stronę polską, uznając go za zbyt daleko idący. Co więcej, obrazili króla, opuszczając sejm bez pożegnania. Tymczasem sejm polski obradował nadal, ale bez posłów litewskich rozmowy zjednoczeniowe zostały przerwane. Pragnący odnowienia unii Zygmunt August postanowił zmusić Litwinów do powrotu, nie wahając się sięgać po mocne argumenty. 5 marca 1569 r. odłączył od Wielkiego Księstwa Litewskiego województwo podlaskie, przyłączając je do Korony. Gdy krok ten nie odniósł skutku, zaczął przyłączać do Korony kolejne terytoria: województwa wołyńskie i bracławskie (27 maja), a następnie kijowskie (6 czerwca). Przestraszeni tymi posunięciami Litwini powrócili do Lublina i już 7 czerwca sejm wznowił obrady. Negocjacje nabrały tempa. Sejmiki litewskie upoważniły posłów do zawarcia unii realnej z Królestwem Polskim. Unię zaprzysiężono 27 czerwca, a 1 lipca 1569 r. strony wymieniły się aktami potwierdzonymi przez posłów polskich i litewskich. Obydwa dokumenty spisano w języku polskim na kartach pergaminowych. Dokument strony polskiej, przekazany Litwinom, uwierzytelniono 140 pieczęciami. Niemal połowę mniej pieczęci miał dokument strony litewskiej. Tylko on zachował się do naszych czasów i jest przechowywany w AGAD (Zb. dok. perg. 5627). Do niedawna uważano, że pod aktem unii lubelskiej sporządzonym przez stronę litewską było 77 pieczęci woskowych. Ostatnie zabiegi konserwatorskie przeprowadzone w AGAD ujawniły sensacyjną wiadomość – odkryto jeszcze jedną, nieznaną wcześniej pieczęć.

 

Odnowiona unia polsko-­litewska, od miejsca zawarcia przeszła do historii pod nazwą unii lubelskiej. Federacja państw nosiła nazwę Rzeczpospolita. Później utrwaliła się potoczna nazwa Rzeczypospolitej Obojga Narodów, podkreślająca fakt, że stronami przystępującymi do unii byli przedstawiciele narodów polskiego i litewskiego. Ponieważ państwa te zamieszkiwały liczne nacje, istotę tej federacji najlepiej oddałaby nazwa Rzeczypospolitej Wielu Narodów. Nowe państwo miało wspólnego władcę, króla wybieranego w trakcie wolnej elekcji przez szlachtę polską i litewską oraz koronowanego tylko raz – na Wawelu. Wspólne były Sejm i Senat, a także – w pewnym sensie – polityka obronna i zagraniczna oraz system monetarny, choć Polska i Litwa zachowały własne armie odpowiedzialne za obronę swych terytoriów, biły też monetę z własnymi stemplami. Mimo unifikacji zachowano odrębność Korony i Litwy wyrażającą się w oddzielnych, ale takich samych, urzędach centralnych, tytułach i dostojeństwach. Unia lubelska była wielkim osiągnięciem kultury politycznej szlachty polskiej i litewskiej. Dowodziła, że możliwe jest zawieranie umów międzynarodowych i łączenie państw na zasadach równouprawnienia oraz samostanowienia, bez uciekania się do przemocy zbrojnej. Rzeczpospolita przetrwała do 1795 r. Trwałym dziedzictwem negocjacji lubelskich jest ustalona w 1569 r. granica Korony i Litwy, dzisiaj będąca granicą państwową Białorusi i Ukrainy. O wspólnym dziedzictwie Rzeczypospolitej pamiętają narody odwołujące się do jej tradycji, czego przykładem jest wsparta przez Białoruś, Litwę, Łotwę i Ukrainę inicjatywa Polski, która podjęła starania o wpisanie aktu unii lubelskiej na listę światowego dziedzictwa kultury w programie UNESCO „Pamięć Świata”. Do tradycji unii polsko­litewskich nawiązał też papież św. Jan Paweł II pamiętnym wezwaniem „Polska od Unii Lubelskiej do Europejskiej”, zachęcając Polaków do przystąpienia do Unii Europejskiej.

KUP E-WYDANIE

Powiązane artykuły